MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Radomiu serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
DANE ADRESOWE
STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130TYS.
OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY
OGŁOSZENIA O NABORZE
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZARZĄDZENIA
RAPORTY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Sprawozdania finansowe za rok 2021

Sprawozdania finansowe:

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
ul. Garbarska 35, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom


Lista załączników
 1. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej (2021)
 2. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy (2021)
 3. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany DANUTY Kijewskiej (2021)
 4. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej (2021)
 5. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza (2021)
  udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
  opracował Katarzyna Lesisz-Bednarczyk dnia 2022-06-03
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe:

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
ul. Garbarska 35, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom


Lista załączników
 1. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej (2020)
 2. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej (2020)
 3. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany DANUTY Kijewskiej (2020)
 4. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza (2020)
 5. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy (2020)
  udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-17
  opracował Anna Rybak-Pałka dnia 2021-05-17
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Sprawozdania finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe:

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
ul. Garbarska 35, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom


Lista załączników
 1. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej
 2. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy
 3. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej
 4. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany DANUTY Kijewskiej
 5. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
  udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-17
  opracował Anna Rybak-Pałka dnia 2020-06-17
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdania finansowe:

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
ul. Garbarska 35, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom


Lista załączników
 1. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej
 2. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy
 3. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej
 4. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany DANUTY Kijewskiej
 5. Sprawozdanie Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
  udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-10
  opracował Ewa Bukalska dnia 2019-05-10
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Radomiu v góra