CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Domów Pomocy Społecznej serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
DANE ADRESOWE
STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZETARGI
OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY
OGŁOSZENIA O NABORZE
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZARZĄDZENIA
FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • PRZETARGI

    DZP.271.1.44.2020

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w II półroczu 2020 roku.

   

  Uwaga!

   

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

   

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

  •    ePUAP-u - https://epuap.gov.pl/wps/portal

   

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

   

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy cz. 1, 2, 3, 4 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP-u, miniPortalu do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .jpg, .pdf, .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 21.05.2020r.
  2. SIWZ 21.05.2020r.
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ 21.05.2020r.
  4. Załączniki do SIWZ w wer. do edycji 21.05.2020r.
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ 21.05.2020r.
  6. Informacja z otwarcia ofert 29.05.2020r.
    udostępnił Paweł Łukasiewicz dnia 2020-05-21
    opracował Paweł Łukasiewicz dnia 2020-05-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.43.2020

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w II półroczu 2020 roku.

   

  Uwaga!

   

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

   

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

   

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

   

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną,
  w postaci plików .pdf, .jpg, .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 19.05.2020r.
  2. SIWZ 19.05.2020r.
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ 19.05.2020r.
  4. Załączniki w wer. do edycji 19.05.2020r.
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ 19.05.2020r.
  6. Informacja z otwarcia ofert 27.05.2020r.
    udostępnił Paweł Łukasiewicz dnia 2020-05-19
    opracował Paweł Łukasiewicz dnia 2020-05-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.124.2019

  Przetarg nieograniczony na dostawę pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców dla domów pomocy społecznej w Radomiu wraz z transportem w 2020 roku.

  Uwaga!

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy cz. 1,2,3,4 i Załącznik Nr 3 do SIWZ -  Formularz ofertowy cz. 1,2,3,4 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .jpg, .pdf, .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 19.12.2019r.
  2. SIWZ 19.12.2019r.
  3. Załączniki do SIWZ w wer. do edycji 19.12.2019r.
  4. Informacja z otwarcia ofert 27.12.2019r.
  5. Zawiadomienie o odrzuceniu, wyborze oferty i rozstrzygnieciu postepowania 31.12.2019r.
    udostępnił Paweł Łukasiewicz dnia 2019-12-18
    opracował Paweł Łukasiewicz dnia 2019-12-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.74.2019

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w I półroczu 2020 roku.

   

  Uwaga!

   

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

   

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

   

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

   

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy cz. 1,2,3,4 i Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy cz. 1,2,3,4 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 21.11.2019r.
  2. SIWZ 21.11.2019r.
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ 21.11.2019r.
  4. Załączniki do SIWZ w wer. do edycji 21.11.2019r.
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ 21.11.2019r.
  6. Informacja z otwarcia ofert 29.11.2019r.
  7. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 17.12.2019r.
    udostępnił Paweł Łukasiewicz dnia 2019-11-21
    opracował Paweł Łukasiewicz dnia 2019-11-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.73.2019

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w I półroczu 2020.

   

  Uwaga!

   

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

   

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

   

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

   

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy cz. 1,2,3,4,5,6,7,8 i Załącznik Nr 3 do SIWZ -  Formularz ofertowy cz. 1,2,3,4,5,6,7,8 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 28 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .pdf, .jpg, .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2019r.
  2. SIWZ 20.11.2019r.
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ 20.11.2019r.
  4. Załączniki do SIWZ w wer. do edycji 20.11.2019r.
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ 20.11.2019r.
  6. Informacja z otwarcia ofert 28.11.2019r.
  7. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 17.12.2019r.
    udostępnił Paweł Łukasiewicz dnia 2019-11-20
    opracował Paweł Łukasiewicz dnia 2019-11-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.46.2019

  Przetarg nieograniczony na Remont ocieplenia ścian zewnętrznych pawilonu „B” Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.  Uwaga!

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:


  •   miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
  •   ePUAP-u - https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Sposób komunikacji został opisany w § 11 SIWZ

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 25 września 2019r. do godz. 10:00 w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w postaci plików .jpg, .pdf, .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.09.2019r.
  2. SIWZ 10.09.2019r.
  3. Zał. do SIWZ w wer. do edycji 10.09.2019r.
  4. Projekt budowlany 10.09.2019r.
  5. Przedmiar robót 10.09.2019r.
  6. Specyfikacja techniczna 10.09.2019r.
  7. Informacja z otwarcia ofert 25.09.2019r.
  8. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania 30.10.2019r.
    udostępnił Paweł Łukasiewicz dnia 2019-09-10
    opracował Paweł Łukasiewicz dnia 2019-09-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.34.2019

  LOGO funduszy

  Przetarg nieograniczony na Przebudowę i przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu: „Przyjazny Dom”

  Uwaga!

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

  •   miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
  •   ePUAP-u - https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Sposób komunikacji został opisany w § 11 SIWZ

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w postaci plików .jpg, .pdf, .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 04.06.2019r.
  2. SIWZ 04.06.2019r.
  3. Zał. do SIWZ do edycji 04.06.2019R.
  4. Dokumentacja projektowa i STWIOR 04.06.2019r.
  5. Przedmiary rob. dot. zad. 1 - przebudowa 04.06.2019r.
  6. Przedmiary rob. dot. zad. 2 - przystosowanie 04.06.2019r.
  7. Informacja z otwarcia ofert 19.06.2019r.
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.06.2019r.
    udostępnił Paweł Łukasiewicz dnia 2019-06-04
    opracował Paweł Łukasiewicz dnia 2019-06-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.137.2018

  Przetarg nieograniczony na dostawę pielucho-majtek oraz wkładów anatomicznych w celu realizacji zleceń dla mieszkańców dla domów pomocy społecznej w Radomiu wraz z transportem w 2019 roku.

  Uwaga!

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy cz. 1,2,3,4 i Załącznik Nr 3 do SIWZ -  Formularz ofertowy cz. 1,2,3,4 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. (20.12.2018)
  2. SIWZ (20.12.2018)
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (20.12.2018)
  4. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 1 (20.12.2018)
  5. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 2 (20.12.2018)
  6. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 3 (20.12.2018)
  7. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 4 (20.12.2018)
  8. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 1 (20.12.2018)
  9. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 2 (20.12.2018)
  10. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 3 (20.12.2018)
  11. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 4 (20.12.2018)
  12. Załącznik Nr 4 do SIWZ (20.12.2018)
  13. Informacja z otwarcia ofert (28.12.2018)
  14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.01.2019)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2018-12-20
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2018-12-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     DZP.271.1.76a.2018

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2019 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (12.12.2018)
  2. SIWZ z załącznikami (12.12.2018)
  3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (12.12.2018)
  4. Informacja z otwarcia ofert (20.12.2018)
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.12.2018).
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2018-12-12
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2018-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.75a.2018

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2019.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (11.12.2018).pdf
  2. SIWZ z załącznikami (11.12.2018).pdf
  3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (11.12.2018).doc
  4. Informacja z otwarcia ofert (19.12.2018)
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.12.2018)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2018-12-11
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2018-12-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.77.2018

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę owoców i warzyw wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2019 roku.

  Uwaga!

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy cz. 1,2,3,4 i Załącznik Nr 3 do SIWZ -  Formularz ofertowy cz. 1,2,3,4 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (3.12.2019)
  2. SIWZ (3.12.2018)
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (3.12.2018)
  4. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 1 (3.12.2018)
  5. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 2 (3.12.2018)
  6. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 3 (3.12.2018)
  7. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 4 (3.12.2018)
  8. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 1 (3.12.2018)
  9. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 2 (3.12.2018)
  10. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 3 (3.12.2018)
  11. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 4 (3.12.2018)
  12. Załącznik Nr 4 do SIWZ (3.12.2018)
  13. Informacja z otwarcia ofert (11.12.2018)
  14. Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania (24.12.2018)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2018-12-03
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2018-12-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.76.2018

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2019 roku.

  Uwaga!

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy cz. 1,2,3,4 i Załącznik Nr 3 do SIWZ -  Formularz ofertowy cz. 1,2,3,4 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (29.11.2019)
  2. SIWZ (29.11.2018)
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (29.11.2018)
  4. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 1 (29.11.2018)
  5. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 2 (29.11.2018)
  6. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 3 (29.11.2018)
  7. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 4 (29.11.2018)
  8. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 1 (29.11.2018)
  9. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 2 (29.11.2018)
  10. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 3 (29.11.2018)
  11. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 4 (29.11.2018)
  12. Załącznik Nr 4 do SIWZ (29.11.2018)
  13. Informacja z otwarcia ofert i unieważnieniu postępowania (07.12.2018).pdf
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2018-11-29
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2018-11-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.75.2018

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2019.

  Uwaga!

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu:

  •    miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
  •    ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Sposób komunikacji został opisany w § 14 SIWZ

  2. Ofertę tj. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy cz. 1,2,3,4,5,6,7,8 i Załącznik Nr 3 do SIWZ -  Formularz ofertowy cz. 1,2,3,4,5,6,7,8 pod rygorem nieważności należy wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików .doc, .docx. Formularze należy zaszyfrować za pomocą programu dostępnego na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z instrukcją miniPortalu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. (28.11.2018)
  2. SIWZ (28.11.2018)
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (28.11.2018)
  4. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 1 (28.11.2018)
  5. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 2 (28.11.2018)
  6. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 3 (28.11.2018)
  7. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 4 (28.11.2018)
  8. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 5 (28.11.2018)
  9. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 6 (28.11.2018)
  10. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 7 (28.11.2018)
  11. Formularz cenowy, Załącznik Nr 2 do SIWZ- część 8 (28.11.2018)
  12. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 1 (28.11.2018)
  13. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 2 (28.11.2018)
  14. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 3 (28.11.2018)
  15. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 4 (28.11.2018)
  16. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 5 (28.11.2018)
  17. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 6 (28.11.2018)
  18. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 7 (28.11.2018)
  19. Formularz ofertowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ- część 8 (28.11.2018)
  20. Załącznik Nr 4 do SIWZ (28.11.2018)
  21. Informacja dla Wykonawców (06.12.2018).pdf
  22. Informacja z otwarcia ofert i unieważnieniu postępowania (10.12.2018)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2018-11-29
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2018-11-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.68.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę owoców i warzyw wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2018 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (23.11.2017)
  2. SIWZ z załącznikami (23.11.2017)
  3. Informacja z otwarcia ofert (01.12.2017)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.12.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-11-23
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-11-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.67.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2018.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (21.11.2017)
  2. SIWZ z załącznikami (21.11.2017)
  3. Informacja z otwarcia ofert (29.11.2017)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.12.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-11-21
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-11-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.64.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2018 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (06.11.2017)
  2. SIWZ z załącznikami (06.11.2017)
  3. Informacja z otwarcia ofert (14.11.2017)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.12.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-11-06
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-11-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.62.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę owoców i warzyw wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w IV kwartale 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (07.09.2017)
  2. SIWZ z załącznikami (07.09.2017)
  3. Informacja z otwarcia ofert (15.09.2017)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.09.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-09-07
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-09-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.55.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wędlin wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Rodziny Ziętalów 13, 26-600 Radom w II półroczu 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (27.07.2017)
  2. SIWZ z załącznikami (27.07.2017)
  3. Informacja z otwarcia ofert (04.08.2017)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.08.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-07-27
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-07-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.18.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę owoców i warzyw wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w III kwartale 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (30.05.2017)
  2. SIWZ z załącznikami (30.05.2017)
  3. Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ (02.06.2017)
  4. Informacja z otwarcia ofert (07.06.2017)
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.06.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-05-30
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-05-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.17.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w II półroczu 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (29.05.2017)
  2. SIWZ z załącznikami (29.05.2017)
  3. Informacja z otwarcia ofert (06.06.2017)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,(12.06.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-05-29
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-05-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    DZP.271.1.16.2017

  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w II półroczu 2017 roku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  2. SIWZ wraz załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert (02.06.2017)
  4. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 02.06.2017 (05.06.2017)
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (12.06.2017)
  6. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (23.06.2017)
    udostępnił Leszek Bartosiak dnia 2017-05-25
    opracował Leszek Bartosiak dnia 2017-05-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Domów Pomocy Społecznej v2017 góra